Wykonujemy instrukcje p-poż. dla obiektów.  Instrukcje opracowane są zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719),  i zawierają:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia,
  • wykaz  wyposażenia  w wymagane urządzenia przeciwpożarowe  oraz gaśnice,
  • sposoby poddawania przeglądom technicznym i konserwacyjnym sprzętu przeciwpożarowego,
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
  • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • plany ewakuacyjne obiektu

© Copyright 2010 Serwis BHP | projekt i wykonanie: sza-sza homework studio