Wszystkie szkolenia są zgodne z aktualnymi przepisami.

Szkolenia realizujemy w dowolnym terminie oraz w dowolnych godzinach.

 

Organizujemy:

1. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • instruktaż ogólny /szkolenie wstępne/
  • szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych
  • szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, mistrzów, brygadzistów, dyrektorów)

Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami  jest ważne tylko wtedy, gdy placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

2. Kursy pierwszej pomocy, łącznie z zajęciami praktycznymi i użyciem fantoma.

Odbiorcami szkolenia są pracownicy  wyznaczeni  do udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy szkolenia  otrzymują zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia w języku polskim i angielskim.

 

3. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników  wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zakres  szkolenia zawiera   aktualizacje i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji pracowników oraz postępowania na wypadek powstania pożaru oraz w sytuacjach zagrożeń.

Uczestnicy szkolenia  otrzymują zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia. 


© Copyright 2010 Serwis BHP | projekt i wykonanie: sza-sza homework studio