Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej:

 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku
 • Zebranie oświadczeń od poszkodowanego i świadków wypadku
 • Wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku
 • Klasyfikacja prawna wypadku
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego
 • Opracowanie zarządzenia powypadkowego eliminującego lub ograniczającego prawdopodobieństwo powtórzenia wypadku w podobnych okolicznościach
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Założenie rejestru wypadków przy pracy
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi  z tytułu ubezpieczenia społecznego

 

Protokół powypadkowy powinien być przygotowany w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Podejmujemy się również prowadzenia działań związanych z :

 • wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy
 • wypadkiem w drodze do pracy i z pracy

© Copyright 2010 Serwis BHP | projekt i wykonanie: sza-sza homework studio