Wykonujemy ocenę  ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach.

Opracowanie pełnej dokumentacji w zakres której wchodzi:

 

 1. Przygotowanie do oceny stanowiska pracy

  • ustalenie wymagań ogólnych dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika, identyfikacja zagrożeń i  stosowanych środków ochrony.

 2. Sporządzenie karty pomiaru ryzyka zawodowego

  • szacowanie sumarycznej kategorii ryzyka w zależności od spełnienia wymagań ogólnych i stosowanych środków ochrony
  • porównanie sumarycznej kategorii ryzyka ustalonej przez pracodawcę z kategorią ustaloną przez ekspertów (twórców tej metody)

 3. Sporządzenie dokumentacji programu naprawczego

  • opracowanie planu działań korygujących i zapobiegawczych
  • zapoznanie pracowników z wynikami oceny
  • ustalenie daty następnej oceny  


© Copyright 2010 Serwis BHP | projekt i wykonanie: sza-sza homework studio